Directeur Marion van Limpt vertrekt per 1 mei 2019 bij Vixia B.V.

Marion van Limpt, Directeur-Bestuurder van sociale werkvoorziening Vixia B.V. neemt per 1 mei 2019 aanstaande afscheid van Vixia. Ze gaat dan aan de slag als Algemeen Directeur bij Senzer in Helmond. Als Raad van Commissarissen feliciteren wij Marion met deze benoeming en bedanken haar hartelijk voor haar bijdrage aan onze organisatie de afgelopen periode. Wij gaan deze krachtige directeur missen.
Sinds oktober 2017 stond Marion aan het roer bij Vixia. Ze had de opdracht om Vixia om te vormen van Sociaal Werkbedrijf naar arbeidsbemiddelaar. Deze opdracht is voor een groot deel gerealiseerd. Het bedrijf heeft een gezonde financiële basis, er is een duidelijk pakket product-markt combinaties en het bedrijf werkt efficiënt. Daarnaast is Vixia klaar om de komende periode daadwerkelijk samen te gaan met de gemeentelijke sociale diensten van de Westelijke Mijnstreek.
Ook al zijn er sinds 2017 forse stappen in de goede richting gezet, de klus is nog niet af. Voor de verdere ontwikkeling richting één participatiebedrijf in de Westelijke Mijnstreek is Vixia B.V. afhankelijk van de besluitvorming door de aandeelhouders, de samenwerkende gemeenten in deze regio.
In de komende periode heeft Vixia een stevige bestuurder nodig om de ingezette lijn én de aansluiting met de processen in het participatiebedrijf soepel vorm te geven. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk om een geschikte kandidaat voor te dragen aan de algemene vergadering van aandeelhouders (Ava). Wij nemen deze verantwoordelijkheid in samenspraak met de aandeelhouders en de medezeggenschap van Vixia en zullen hier op een zo kort mogelijke termijn gevolg aan geven. Een concrete planning is nu nog niet te geven..