Coronavirus

Coronavirus: maatregelen bij Vixia

Gezondheid staat voorop bij Vixia. We volgen de adviezen en maatregelen van de overheid tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Zo zorgen we voor een zo veilig mogelijke werkomgeving voor onze medewerkers, klanten en partners.

Oproep aan bezoekers om contact te leggen per telefoon/mail

Een belangrijk advies van de overheid is om sociale contacten te matigen en alleen strikt noodzakelijke contacten aan te gaan. Daarom vragen we u - uit zorg voor u en onze medewerkers - om niet naar de locaties van Vixia te komen als dat niet noodzakelijk is. U kunt contact opnemen per mail of telefoon, of een afspraak maken.

Bijeenkomsten

Als een bijeenkomst niet cruciaal is voor de bedrijfsvoering van Vixia dan laten we deze niet doorgaan. Deelnemers worden hier uiteraard vooraf over geïnformeerd. Daarnaast adviseren wij onze medewerkers om niet naar externe bijeenkomsten gaan als deze niet cruciaal zijn voor onze bedrijfsvoering.

Wij danken ieder bij voorbaat voor het begrip en de medewerking.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram