Missie en Visie

Wij slagen samen
Dat is het motto van Vixia. Vixia heeft voor dit motto gekozen vanuit de overtuiging dat het succes van de organisatie ligt in de kracht van de samenwerking, zowel intern, als met externe partners en stakeholders. Dit motto komt tot uiting in ons logo en onze missie en visie.

Missie
- Werk voorop, kansen voor iedereen
- Iedereen doet mee, ongeacht een eventuele beperking.
- Participatie draagt bij aan zelfstandigheid, eigenwaarde en sociale cohesie.
- Participatie van mensen vindt bij voorkeur plaats op een reguliere werkplek
- Indien regulier werken niet mogelijk is, is beschut werken de manier om te participeren.

Visie
- Wij zijn betrouwbare partner voor degenen waar we mee samen werken.
- Ons handelen is gericht op één focus: duurzame inzetbaarheid in een zo regulier mogelijke omgeving.
- Wij zijn resultaatgericht, zakelijk proactief en probleemoplossend met hart voor mensen.
- Wij sturen op outcome en spreken elkaar aan op resultaat en verantwoordelijkheid.
- Wij zien Vixia als arbeidsmarktinstrument om voor de doelgroep van de Participatiewet de afstand tot arbeidsmarkt te minimaliseren.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram